Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα "σημαιοφόρος" της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας που θα επικεντρώνεται στους εξής βασικούς τομείς προτεραιότητας:

 - Τουρισμός γενικά και σε ειδικότερες μορφές

 - Αγροδιατροφικός τομέας

 - Logistics

 - Περιβαλλοντική Βιομηχανία

 - Τομέας Υγείας (Φαρμακευτικά, Τουρισμός Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας)

 - Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Υλικά

 - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 - Δημιουργικές Βιομηχανίες (πχ. ελληνικό design) πολιτισμός

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012