Η ενότητα αυτή απευθύνεται στους πελάτες μας, οι οποίοι έχουν τις εξής δυνατότητες:


  1. Να παρακολουθήσουν την πρόοδο του έργου καθώς το status του πλάνου ενεργειών, το οποίο συμφωνείται μετά από κάθε συνάντηση με τον Σύμβουλο.
  2. Να έχουν πρόσβαση στα παραδοτέα του έργου και να “κατεβάσουν" τις έτοιμες διαδικασίες, έντυπα, οδηγίες εργασίας.
  3. Να διατυπώσουν on-line την άποψή τους σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της AVS μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Στόχος μας στην AVS είναι η αμεσότερη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την πορεία του έργου και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του.


Σύντομα σε αυτή την ενότητα θα παρέχεται και η δυνατότητα παροχής επιπλέον On-line υπηρεσιών. Επιγραμματικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι:


  1. Σύνταξη, αναθεώρηση και αποστολή εγγράφων (διαδικασιών, εντύπων, οδηγιών εργασίας κλπ) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των φωτοβολταϊκών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, τον κατασκευαστικό-τεχνικό, τον ασφαλιστικό, τον κλάδο της υγείας κλπ.
  2. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου έρευνας ικανοποίησης πελατών. Το πακέτο της υπηρεσίας μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας και την υποβολή προτάσεων προς βελτίωση.
  3. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων. Το πακέτο της υπηρεσίας μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας και την υποβολή προτάσεων προς βελτίωση.

Επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας στο info@avs.gr ή καλέστε μας άμεσα στο 211 8000 244 για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις On-line υπηρεσίες που παρέχει η AVS.


Customer Satisfaction ISO9001 2011


Customer Satisfaction AVS Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 2012


Περιοχή Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012