Όροι Χρήσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.avs.gr, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάζεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, downloading ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νομίμου εκπροσώπου της AVS ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.avs.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου της www.avs.gr και προκειμένου είτε για να διατυπώσετε την άποψή σας σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών της AVS μέσω των ερωτηματολογίων έρευνας ικανοποίησης πελατών, είτε για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις νέες υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που αφορούν εσάς ή την εταιρεία που εκπροσωπείται (ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα εταιρείας, ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τηλέφωνο επικοινωνία κλπ). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον διαδικτυακό τόπο της www.avs.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα της AVS λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του διαδικτυακού τόπου www.avs.gr τα οποία διαγράφονται κατόπιν αιτήματος σας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012