Ποιότητα

επιστροφή

Πιστοποίηση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων – Ο.Α.Ε.Π. με ISO 9001:2008

Σάββατο 29 Οκτώβριος, 2011

Η AVS ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 στον Ο.Α.Ε.Π. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Με τις παραπάνω δραστηριότητές του, ο Ο.Α.Ε.Π. συμβάλλει αποτελεσματικά στην αύξηση της “Εξωστρέφειας” της Ελληνικής Οικονομίας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012