Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας

επιστροφή

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει Τι είναι το ISO 9001;

Πέμπτη 01 Σεπτέμβριος, 2016

Ποιές είναι οι βασικές αλλαγές στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015;

 

Οι βασικές αλλαγές στο νέο πρότυπο, επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

- Έμφαση στην Ηγεσία

- Εστίαση στην Ανάλυση & Διαχείριση των Κινδύνων (Risk Management): Οι εταιρίες θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδια διαχείρισης για την αντιμετώπιση των κινδύνων και να αξιολογούν τακτικά την αποτελεσματικότητά τους.

- Έμφαση στους στόχους (KPIs - Key Perfomance Indicators), την μέτρηση και την διαχείριση αλλαγών  

- Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση

- Περιορισμό των Απαιτήσεων της Τεκμηρίωσης 

 

Ποιά είναι τα επόμενα βήματα;

Η AVS ενθαρρύνει τους πελάτες της να ξεκινήσουν τη διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο το συντομότερο δυνατό, καθώς έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ακόμα πιο ισχυρό εργαλείο οργάνωσης και διοίκησης, το οποίο θα βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης τους.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012