Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

επιστροφή

Πιστοποίηση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων - Ο.Α.Ε.Π. με ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007

Παρασκευή 30 Μάρτιος, 2012

Ο Ο.Α.Ε.Π. μετά την επιτυχή πιστοποίησή του με ISO 9001:2008 τον Οκτώβριο του 2011, επέλεξε να συνεχίσει την συνεργασία του με τους Συμβούλους της AVS και να τους αναθέσει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση δύο ακόμα Συστημάτων, αυτών της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 και του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007. Σε διάστημα μικρότερο των 4 μηνών ο Οργανισμός πιστοποιήθηκε με επιτυχία από τον TUV HELLAS.


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Με τις παραπάνω δραστηριότητές του, ο Ο.Α.Ε.Π. συμβάλλει αποτελεσματικά στην αύξηση της “Εξωστρέφειας” της Ελληνικής Οικονομίας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012