Ποιότητα

επιστροφή

Πιστοποίηση της DTS HELLAS S.A. με ISO 9001:2008

Δευτέρα 11 Οκτώβριος, 2010

Η εταιρεία DTS HELLAS S.A. πιστοποιήθηκε με επιτυχία κατά ISO 9001:2008 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο πιστοποίησης «Σχεδιασμός, Εμπορία, Κατασκευή, Τοποθέτηση, Συντήρηση Σταθερών & Κινούμενων Συστημάτων Στήριξης (Ιχνηλατών) Φωτοβολταϊκών». Η DTS HELLAS S.A. είναι μέλος του ομίλου DTS – IMG Group έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον κόσμο που παρέχει καινοτόμα και αξιόπιστα Φ/Β ψηφιακά συστήματα tracking.


Η AVS – Added Value Services είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 στην DTS HELLAS S.A.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012