ΝΕΑ

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει Τι είναι το ISO 9001;
Πέμπτη 01 Σεπτέμβριος, 2016

ISO 9001:2015
Πιστοποίηση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων - Ο.Α.Ε.Π. με ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007
Παρασκευή 30 Μάρτιος, 2012

Ο Ο.Α.Ε.Π. μετά την επιτυχή πιστοποίησή του με ISO 9001:2008 τον Οκτώβριο του 2011, επέλεξε να συνεχίσει την συνεργασία του με τους Συμβούλους της AVS και να τους αναθέσει τον σχεδιασμό
Πιστοποίηση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων – Ο.Α.Ε.Π. με ISO 9001:2008
Σάββατο 29 Οκτώβριος, 2011

Η AVS ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 στον Ο.Α.Ε.Π. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.
Πιστοποίηση της DTS HELLAS S.A. με ISO 9001:2008
Δευτέρα 11 Οκτώβριος, 2010

Η εταιρεία DTS HELLAS S.A. πιστοποιήθηκε με επιτυχία κατά ISO 9001:2008 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο πιστοποίησης.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012