ΝΕΑ

Σε αυτή την ενότητα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε άρθρα και δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, των Φωτοβολταϊκών, της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.


Επίσης στην ενότητα «Νομοθεσία», έχει καταχωρηθεί ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας που αφορά τις ενότητες:


  • Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία & το επάγγελμα του Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Περιβάλλον - νομοθεσίας που οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει ένας οργανισμός ή μια επιχείρησης η οποία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2004.
  • Φωτοβολταϊκά εδώ έχει αναρτηθεί η νομοθεσία που αφορά κυρίως τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και τους υποψήφιους επενδυτές.
  • Υπηρεσίες Υγείας – Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα – νομοθεσία που σχετίζεται με τις πιστοποιήσεις και τα πρότυπα

και θα καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση, βελτίωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου και της πληρότητάς του. Σε αυτή μας την προσπάθεια σημαντική θα είναι και η ειδική σας συμβολή, με στόχο την άμεση και σωστή ενημέρωση όλων μας.


Τέλος μπορείτε να δείτε τα Newsletters κάνοντας κλικ πάνω στις φωτογραφίες τους και να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και για όλες τις τρέχουσες προσφορές μας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012