Οι Άνθρωποί μας

Εμπειρία

Εκπαίδευση


Τα στελέχη της AVS είναι άρτια καταρτισμένα καθώς διαθέτουν τόσο τίτλους σπουδών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και επαγγελματικούς τίτλους εξειδίκευσης. Οι τίτλοι σπουδών είναι όχι μόνο σε πτυχιακό επίπεδο (μηχανικοί, οικονομολόγοι) αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc in Quality Management).

Τα μέλη της ομάδας της AVS είναι Πιστοποιημένοι Επικεφαλής Επιθεωρητές (Lead Auditors) IRCA - International Register of Certificated Auditors για τον έλεγχο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

Οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται συνεχώς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων, ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012