Οι Άνθρωποί μας

Εμπειρία


Τα στελέχη της AVS διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία καθώς δραστηριοποιούνται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους τομείς της οργάνωσης, της διασφάλισης ποιότητας, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, της προστασίας περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, τα στελέχη της AVS έχουν εργασθεί με την ιδιότητα του μηχανικού και του οικονομολόγου, σε Εταιρείες Συμβούλων, σε Τραπεζικούς Οργανισμούς, σε Εισαγωγικές Εταιρείες Αυτοκινήτων και σε Τεχνικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες.

Βέβαια, η εμπειρία των στελεχών της AVS δεν τεκμηριώνεται μόνο από τις οργανικές θέσεις που κατείχαν και από τα δεκάδες projects που έχουν φέρει εις πέρας, αλλά και από τις ερευνητικές & τις συγγραφικές τους δραστηριότητες.Εκπαίδευση


Τα στελέχη της AVS είναι άρτια καταρτισμένα καθώς διαθέτουν τόσο τίτλους σπουδών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και επαγγελματικούς τίτλους εξειδίκευσης. Οι τίτλοι σπουδών είναι όχι μόνο σε πτυχιακό επίπεδο (μηχανικοί, οικονομολόγοι) αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc in Quality Management).

Τα μέλη της ομάδας της AVS είναι Πιστοποιημένοι Επικεφαλής Επιθεωρητές (Lead Auditors) IRCA - International Register of Certificated Auditors για τον έλεγχο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

Οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται συνεχώς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων, ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012